PĒTĪJUMI

Mana attālinātā dalība konferencē “Bibliotēka mūsu LIKEmetā”

Turpinot tradīciju rīkot mācību konferences, arī šogad Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) maģistra studiju programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” vadītāja izaicināja mūs, pirmā kursa studentus, izmēģināt spēkus konferences organizēšanā. Mācību konference notika šī gada 9. decembrī, un šogad izvēlējāmies nosaukumu “Bibliotēka mūsu ““LIKE”metā”, vēršot uzmanību uz mūsdienu kultūrai raksturīgo “like” jeb “patīk” vērtēšanu visdažādākajos kontekstos.