DZEJA

Dzejas rindas top ik pa laikam ikdienā, pierakstot uz dažnedažādām lapiņām. Pirmoreiz publicētas kopkrājumā ”Tur, aiz loga…” (2017, Domu pērles).

Krājumā tostarp iekļauti teksti, kas ir atsevišķu dziesmu vārdi. Lielākoties bērnības un jaunības dienās tapušas vārsmas – lai, atstājot pagātnē to, kas tolaik bija svarīgs, varu doties uz priekšu briedumā, jaunos tematos un dziļumos, iztirzājot aktuālos jautājumus un meklēdama jaunas atbildes.

DALĪBA PASĀKUMOS

2023.gada 18.februārī piedalījos mākslas izpētes vakarā ”Būt vai nebūt?” Hamletā, Jāņa sētā, Rīgā

 

 

VĀRSMAS

 

Man patīk vērot, kā tu guli…

Tēvs, māte, bērns ieiet pareizā baznīcā…

Nāc laukā!

Es esmu baisa zemūdene…

esam mācīti neteikt domas skaļi

 

Ir pieeja patiesību vērtēt…