BIBLIOTĒKA

Ikdienā vadu Ventspils bibliotēkas Bibliogrāfijas un informācijas nodaļu (kopš 2024.gada 26.februāra).

 

Ar kolēģēm Ventspils Galvenajā bibliotēkā Valentīndienā. Foto: Zane Jope
 • 2023.gada 17.martā izveidots videosižets par Ventspils bibliotēkas dibinātāju Jāni Sviestiņu (pieejams youtube.com)
 • 2022.gada novembrī, par godu Latviešu preses 200 gadu jubilejai, kopā ar kolēģi Marutu Osi izveidojām un vadījām nodarbību vidusskolēniem ”Presei pa pēdām”.
  • 2022.gada 9.decembrī attālināti piedalījos mācību konferencē ”Bibliotēka mūsu LIKEmetā”, prezentējot pētījumu ”Bibliotēkas e-katalogs mūsu LIKEmetā”.
  • 2022. gada septembrī sāku mācības Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes maģistra studiju programmā “Bibliotēkzinātne un informācija”.
  • Kopš 2022.gada maija esmu Latvijas bibliotekāru biedrības Ventspils un Ventspils novada biedru koordinatore un pārstāve biedrības Kurzemes nodaļā.
  • 2022.gada 25.aprīlī iegūts sertifikāts ”Digitālā līdere” (apgūstot programmu ”Dari digitāli” mācību kursu digitālajiem līderiem).
  • No 2019.gada jūnija līdz 2022.gada februārim biju Ventspils bibliotēkas Automatizācijas nodaļas vadītāja.
  •  Savu ceļu bibliotēku jomā iesāku kā Ventspils bibliotēkas Mūzikas un mākslas sektora vecākā bibliotekāre. Laikposmā no 2018.gada maija līdz 2019.gada jūnijam.

   • Esmu iniciējusi un izveidojusi kristīgas literatūras krājumu, kas pieder nodibinājumam ”Kristīga dzīvesveida izpētes fonds” un kas pieejams fonda un medija Tuvumā.lv aktīvajiem komandas locekļiem.

Kontakti: aija.volka@ventspils.lv