Nāc laukā!

Nāc laukā!

Man nav spēka raudāt,

Man nav spēka gausties,

Man nav spēka tikt laukā,

Es pieploku pie zemes

Un nezinu,

Kas notiek Augšā.